Aktualności

Najważniejsze informacje dotyczące Banku blisko Ciebie!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem – Informacja RODO.

Czytaj więcej

Obowiązkowa informacja dot. outsorcingu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank, informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych [...]

Czytaj więcej

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji

Dokument znajduje się tutaj. Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwała Nr 11 Zarządu Banku.

Czytaj więcej

Ocena przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Dokument znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Czytaj więcej

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dokument znajduje się tutaj.

Czytaj więcej