Klient instytucjonalny – RACHUNEK BIEŻĄCY

dłonie, wykresy

Rachunek bieżący w złotych

Służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Rachunek bieżący umożliwia:

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze VISA Business Electron,
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków na rachunku za pomocą SMS,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.