Bankowość elektroniczna

PRZEWODNIK PO APLIKACJI MOBILNEJ SGB MOBILE ZNAJDUJE SIĘ – TUTAJ.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ SGB ID DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ZNAJDUJE SIĘ – TUTAJ.

 

JEŚLI W PROCESIE LOGOWANIA DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WYŚWIETLONA ZOSTANIE REKLAMA BLOKUJĄCA OKNO PRZEGLĄDARKI LUB OTRZYMAJĄ PAŃSTWO KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O PRZERWIE TECHNICZNEJ LUB PODOBNY, PROSIMY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ BANK ORAZ CZASOWO WSTRZYMAĆ SIĘ OD KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.
PRZYPOMINAMY, ŻE BANK NIGDY NIE PROSI O PODANIE HASEŁ ANI LOGINÓW DO SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ! W RAZIE ZAISTNIENIA TAKIEJ SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO POPROSI PAŃSTWA O DANE DO LOGOWANIA PROSIMY O PILNE POWIADOMIENIE BANKU.

 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ! PORADNIK DO POBRANIA TUTAJ

 

INSTRUKCJA INSTALACJI CZYTNIKA KARTY MIKROPROCESOROWEJ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ – INSTALATORCZYTNIKAKART.
STEROWNIK DO CZYTNIKA KART ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ – CZYTNIKKARTMIKROSETUP.ZIP

 

mężczyzna

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie: Ankieta

Porady i uwagi

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Uslug Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki). Brak „zatrzaśniętej kłódki” oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Zaleca się używać firewalla i oprogramowania antywirusowego, a także regularnie dokonywać aktualizacji oprogramowania na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej. Nie należy dokonywać płatności i logować się do serwisów bankowości elektronicznej z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu – w tzw. hot-spotach.

Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.

Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji).

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

 

Uwaga na nowe zagrożenia w systemach bankowości internetowej.
Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej:

– Aktualizuj wersję przeglądarki
– Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym
– Regularnie aktualizuj system operacyjny
– Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej
– Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
– Przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

 

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Klientów Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim wprowadził szereg zabezpieczeń i funkcjonalności mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych transakcji drogami elektronicznymi.

Udostępniamy Naszym Klientom darmową usługę „Filtrowanie IP” – usługa pozwoli Państwu zabezpieczyć się przed logowaniem do bankowości internetowej z innych niż dozwolone adresy IP. W celu zapoznania się ze szczególami usługi zapraszamy do siedziby naszego Banku.

W przypadku klientów bankowości internetowej (bankowość detaliczna i korporacyjna) składanie przelewów tylko z wykorzystaniem szablonów lub odbiorców zabezpieczona jest przed działaniem szkodliwego oprogramowania. W takim przypadku następuje kontrola zgodności danych w przelewie z danymi w szablonie lub odbiorcy/kontrahencie. Po wykryciu niezgodności wysłanie przelewu jest przerywane komunikatem : „Niedozwolona operacja”. Prosimy zatem o sprawdzenie swoich szablonów (szczególnie prawidłowość konta NRB dla odbiorcy).

Przypominamy, że w bankowości detalicznej w przypadku przelewów wprowadzanych bezpośrednio na formatce a podpisywanych wskazaniem tokena i hasłem, należy koniecznie sprawdzić poprawność NRB w historii operacji.

Dodatkowo informujemy, że wykorzystanie funkcjonalności „powiadamianie o logowaniu kodem SMS” w bankowości detalicznej oraz staranne weryfikowanie numeru NRB i kwoty przelewu otrzymanych w wiadomości SMS zabezpiecza przed działaniem szkodliwego oprogramowania.

Zwracamy uwagę, że w przypadku klientów CUI bankowości korporacyjnej składanie przelewu jest kilku etapowe. Ewentualna działalność malware „Tinba” jest możliwa tylko w pierwszym kroku, tj wprowadzenie przelewu. Staranna weryfikacja danych przelewu w kolejnych krokach składania przelewu , tj. podpisu i przekazania do realizacji, zabezpiecza przed działaniem w/w szkodliwego oprogramowania.

Dodatkowo przypominamy o konieczności stosowania się do zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, które opublikowane są na stronie logowania CUI oraz strony banku.

W szczególności zabezpieczenia stacji aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.