Zarząd Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

Małgorzata Jagielska – Prezes Zarządu
Danuta Wiącek – Wiceprezes Zarządu
Renata Kiełbowicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  1. Józef Dąbrowski - Przewodniczący
  2. Andrzej Murawski - Zastępca Przewodniczącego
  3. Zdzisław Czarnomski - Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

  1. Barbara Sybilska
  2. Kazimierz Sawicki
  3. Mariusz Bitkowski
  4. Michał Silkowski

Skład Komitetu Audytu

  1. Andrzej Murawski
  2. Zdzisław Czarnomski
  3. Kazimierz Sawicki

wykresy

pole kukurydzy, mężczyzna

rodzina, zboże