Konto

ludzie, zachód słońca

Rachunek ROR

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • posiadaczami mogą być osoby osiadające zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze: Maestro, Visa Electron, oraz Visa elektron młodzieżowa,
  • możliwość posiadania elektronicznego kanału dostępu do rachunku,
  • posiadacz rachunku może złożyć w Banku dyspozycję upoważniającą Bank do telefonicznego udzielania informacji na hasło o saldzie rachunku bankowego. saldo rachunku
  • zostaje podane tylko w przypadku zgodności hasła, numeru rachunku bankowego oraz imienia i nazwiska wskazanym w dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku,
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR.
  • informacje SMS o stanie salda.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych – znajduje się tutaj.

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego – znajduje się tutaj.

Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym – znajduje się tutaj.

Taryfa walutowa – znajduje się tutaj.

Dokument dotyczący opłat za podstawowy rachunek płatniczy – znajduje się tutaj.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym – znajduje się tutaj.

Tabela opłat i prowizji – znajduje się tutaj.

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta.

Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego.