Obowiązkowa informacja dot. outsorcingu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank, informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zawarł umowy w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującymi przedsiębiorcami:

Asseco Poland S.A. z siedzibą przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów
KRS: 0000033391 NIP: 522-000-37-82

Asseco Services sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów
KRS: 0000834886 NIP: 517-040-59-39

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
KRS: 0000421310, NIP: 517-035-94-58

Asseco Cloud sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów
KRS: 0000898626, NIP: 517-041-59-49

SGB-Bank S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
KRS: 0000058205 NIP 777-00-05-362

INFRA-SOFT Tomasz Kosecki z siedzibą Lubień 38, 99-100 Łęczyca
NIP: 937 154 31 88

Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Katowickiej 66, 05-830 Nadarzyn
KRS: 0000012426 NIP: 521-31-14-842

IT Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
KRS: 0000390426 NIP: 732-21-63-556