Transakcje z krajami trzecimi – wysokiego ryzyka

Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jedna ze zmian dotyczy stosunków i transakcji klientów z krajami trzecimi wysokiego ryzyka (art. 44 ust.1 i 44a ustawy).
Zgodnie z nowymi przepisami, od 31 października 2021 r. będziemy musieli zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, jeśli transakcja klienta wiąże się z krajami trzecimi wysokiego ryzyka.
Oznacza to, że
a) będziemy mogli wstrzymywać – maksymalnie do 5 dni roboczych – przychodzące oraz wychodzące przelewy,
b) będziemy prosili o:

  • dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące transakcji (np. faktury) oraz
  • informacje dotyczące źródeł pochodzenia majątku i środków klienta oraz wszystkich jego beneficjentów rzeczywistych.

Jeśli nie otrzymamy tych informacji i dokumentów w wyznaczonym czasie, nie będziemy mogli zrealizować wstrzymanej transakcji; w ostateczności możemy nawet wypowiedzieć relację z klientem. Aktualną listę krajów trzecich wysokiego ryzyka znajdziesz na stronie internetowej.