Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek

KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

  • Od początku przyszłego roku udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.
  • W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych.
  • Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.