Małgorzata Jagielska – Prezes Zarządu
Danuta Wiącek – Wiceprezes Zarządu
Renata Kiełbowicz – Wiceprezes Zarządu