Małgorzata Jagielska – Prezes Zarządu
Danuta Wiącek – Wiceprezes Zarządu
Renata Kiełbowicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Józef Dąbrowski                  – Przewodniczący

2. Andrzej Murawski              – Zastępca Przewodniczącego

3. Zdzisław Czarnomski          – Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Barbara Sybilska

2. Kazimierz Sawicki

3. Mariusz Bitkowski

4. Michał Silkowski

Skład Komitetu  Audytu

1. Andrzej Murawski

2. Zdzisław Czarnomski

3. Kazimierz Sawicki