Lokaty terminowe w złotych

 • Lokowanie środków na okres zadeklarowany w umowie.
 • Elastyczne okresy lokowania środków od 1 miesiąca do 36 miesięcy.
 • Minimalna kwota lokaty 500,00zł.
 • Lokata odnawialna – automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.

Oprocentowanie lokat terminowych:

 • Lokata 1 miesięczna – 2,10%
 • Lokata 2 miesięczna – 2,40%
 • Lokata 3 miesięczna – 2,70%
 • Lokata 6 miesięczna – 3,00%
 • Lokata 9 miesięczna – 3,30%
 • Lokata 12 miesięczna – 3,60%
 • Lokata 24 miesięczna – 3,90%
 • Lokata 36 miesięczna – 4,25%
 • SKO – 4,25%