INFORMACJE

Najważniejsze informacje dotyczące Banku blisko Ciebie!

Informacje

706, 2023

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacjiBanku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podlegających ogłaszaniu według stanuna 31 grudnia 2022 r.

7 czerwca, 2023|Możliwość komentowania Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacjiBanku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podlegających ogłaszaniu według stanuna 31 grudnia 2022 r. została wyłączona

Dokument znajduje się tutaj. Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwała Nr 11 Zarządu Banku.

706, 2023

Ocena przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

7 czerwca, 2023|Możliwość komentowania Ocena przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. została wyłączona

Dokument znajduje się tutaj.

2907, 2022

Ustawowe „wakacje kredytowe”

29 lipca, 2022|Możliwość komentowania Ustawowe „wakacje kredytowe” została wyłączona

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”? Na mocy ustawy z dnia [...]

707, 2022

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji
Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podlegających ogłaszaniu według stanu
na 31 grudnia 2021 r.

7 lipca, 2022|Możliwość komentowania Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji
Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim podlegających ogłaszaniu według stanu
na 31 grudnia 2021 r.
została wyłączona

Dokument znajduje się tutaj.