Rachunek ROR

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • posiadaczami mogą być osoby osiadające zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze: Maestro, Visa Electron, oraz Visa elektron młodzieżowa,
  • możliwość posiadania elektronicznego kanału dostępu do rachunku,
  • posiadacz rachunku może złożyć w Banku dyspozycję upoważniającą Bank do telefonicznego udzielania informacji na hasło o saldzie rachunku bankowego. saldo rachunku zostaje podane tylko w przypadku zgodności hasła, numeru rachunku bankowego oraz imienia i nazwiska wskazanym w dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku,
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR.
  • informacje SMS o stanie salda.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych – znajduje się tutaj.

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego – znajduje się tutaj.

Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym – znajduje się tutaj.

Taryfa walutowa – znajduje się tutaj.

Dokument dotyczący opłat za podstawowy rachunek płatniczy – znajduje się tutaj.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym – znajduje się tutaj.

Tabela opłat i prowizji – znajduje się tutaj.

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta.

Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego.

Dodatkowo:

Karty wydawane do rachunków ROR:
Maestro, Visa Electron,Visa Electron młodzieżowa.
Są to międzynarodowe karty płatnicze za pomocą których klient może :
-dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w
punktach handlowo usługowych lub dokonywać wypłaty gotówki a bankomatach,
Karta wydawana jest na okres 4 lat.
Standardowe limity dzienne do kart Maestro i Visa Electron:
-wypłaty gotówki 1 500,00 zł.
-transakcji bezgotówkowych 3 000,00 zł.
Standardowe limity dzienne do kart Maestro i Visa Electron młodzieżowa
-wypłaty gotówki 500,00 zł.
-transakcji bezgotówkowych 500,00 zł.
Kartą można dokonywać operacje do wysokości kwoty dostępnej na rachunku pomniejszonej o nierozliczone operacje kartami z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat i transakcji bezgotówkowych.
Dostęp do pieniędzy przez 24h, pewny i bezpieczny. Kontroluj bezpośrednio swoje płatności.
Bądź informowany na bieżąco o zmianie swojego salda. Przy usłudze bankowości internetowej jesteś informowany o zalogowaniu się do swojego konta co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo Twoich funduszy.
Szeroka sieć bankomatów. Szukasz bankomatu w swojej okolicy skorzystaj z tego:
Szukaj bankomatu
Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Sprawdź naszą ofertę a na pewno się nie zawiedziesz!
Kontakt