OFERTA KREDYTOWA DLA ROLNIKÓW.

Jeśli do sprawnego funkcjonowania i rozwoju Twojej firmy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, u nas uzyskasz odpowiedni kredyt – niezależnie, czy chodzi o szybkie finansowanie bieżących wydatków, duże przedsięwzięcia inwestycyjne czy specjalistyczne kredyty preferencyjne z dopłatami unijnymi lub państwowymi.

Dlaczego warto nas wybrać?

   • Profesjonalna i rzetelna obsługa.
   • Niskie oprocentowanie i prowizje „bez gwiazdek”.
   • Szeroka gama produktów.
   • Znajomość specyfiki gospodarstw rolnych.
   • Elastyczne podejście w trudnych sytuacjach.

Co oferujemy?

Kredyt obrotowy DOBRY PLON
Kredyt obrotowy na finansowanie zakupu rzczeczowych środków do produkcji rolnej
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.
Kredyt obrotowy udzielany na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyt w rachunku bieżącym AGROKREDYT.
Kredyt w rachunku bieżącym na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym.
Kredyt inwestycyjny udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym na zakup gruntów rolnych.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyt inwestycyjny UNIJNY SGB.
Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji z udziałem funduszy pomocowych.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie
Kredyty preferencyjne udzielane w ramach linii kredytowych: nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nBR13, nBR15, nKL01, nKL02.
Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie