Ocena Rady Nadzorczej dostępna jest tutaj i tutaj.