Informacja z zakresu

profilu ryzyka i poziomu kapitału

Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

według stanu na 31.12.2020 roku

Dokumenty można znaleźć tutaj i tutaj.