Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim według stanu na 31.12.2019 roku.

Informacja dostępna jest tutaj.

Ocena Rady Nadzorczej dostępna jest tutaj.