Szanowny Kliencie,

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim umożliwia klientom możliwość zawieszenia spłat rat kredytu :

  • Dla klientów indywidualnych do 3 miesięcy  terminu spłaty pełnych rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych kredytu,
  • Dla klientów instytucjonalnych oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020.

Jeżeli skorzystasz z tej formy pomocy zawieszoną kwotę raty będziesz spłacać wg Twojego wyboru:                                                

  • w wydłużonym okresie o okres zawieszenia,
  • w dotychczasowym okresie  z rozłożeniem zawieszonej kwoty na pozostały okres spłaty                                                                                         
  • jednorazowo poprzez zawieszenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty pozostaje bez zmian)

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Centralą Banku nr telefonu –
56-684 10 15  oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku: kredyty@bskowalewo.pl

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Wnioski do pobrania :

  1. Wniosek klient detaliczny,
  2. Wniosek klient instytucjonalny