Mikrorachunek podatkowy:

1)      Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach  należności z tytułu PIT, CIT i VAT

2)      Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać już teraz, korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko:  PESEL lub NIP.

3)      Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

O czym pamiętać:

4)      Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.

5)      Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.

6)      Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.

7)      Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego:

8)      Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

gdzie:

LK – liczba kontrolna

1010 0071 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 – gdy użyto numeru PESEL

Y=2 – gdy użyto NIP

– po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X000

Jeśli nie posiadam numeru PESEL lub NIP:

9)      Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego.

10)  Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Jakie jest przeznaczenie mikrorachunku:

11)  Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

12)  Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.

13)  Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.

14)  Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika:

15)  Wygodny i prosty sposób na zapłatę  PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.

16)  Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.

17)  Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.

18)  Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.

19)  Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

Korzyści dla płatników:

20)  Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.

21)  Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.

22)  Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.

23)  Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.

24)  Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.