Informacja z zakresu profilu ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych oraz  polityki w zakresie wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim według stanu na dzień 31.12.2018 roku. Informacja dostępna jest tutaj.