Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim przedstawia skład Rady Nadzorczej, wybranej w dniu 28 czerwca 2019 r., na kadencję w latach 2019-2023:

  1. Józef Dąbrowski – Przewodniczący
  2. Andrzej Murawski – Z-ca Przewodniczącego
  3. Zdzisław Czarnomski – Sekretarz
  4. Kazimierz Sawicki – Członek
  5. Barbara Sybilska – Członek
  6. Henryk Kwiatkowski – Członek
  7. Mariusz Bitkowski – Członek