Uprzejmie informujemy, iż Bank posiada zawarte umowy z firmami zewnętrznymi przetwarzającymi dane osobowe klientów banku:

  1. Asseco Poland S.A. z siedzibą 35-322 Rzeszów ul. Olchowa 14
  2. Dokumentacja Elżbieta Maśtakowska z siedzibą 85-793 Bydgoszcz ul. Swobodna 11
  3. SGB-Bank S.A. w Poznaniu, 60-462 Poznań ul. Szarych Szeregów 23 a