Informacja z zakresu profilu ryzyka, funduszy własnych,
wymogów kapitałowych oraz polityki w zakresie wynagrodzeń
Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim
według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Dokument można znaleźć – tutaj.