Zarząd Banku w Kowalewie Pomorskim zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu w dniu 5 maja 2016 roku o godz. 1100 w Kowalewie Pomorskim w lokalu u Pana Adama Arbarta, ul. Kościuszki 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. Porządek obrad w załączniku.